Skontaktuj się z nami

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana pytanie może skutkować koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W tym celu potrzebujemy Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że w każdej chwili, a także w dowolnej formie może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa jednak na zgodność przetwarzania z prawem w okresie poprzedzającym wycofanie zgody.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również "RODO"), informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSTEODEX Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu,

  • inspektorem ochrony danych w PL jest Pani Elżbieta Niemas, dane kontaktowe: adres e-mail: inspektordane@op.pl,

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie,

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na udzielenie odpowiedzi lub załatwienia sprawy,

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być ono konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub załatwienia sprawy,

  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.