Diagnostyka, to nauka o sposobach rozpoznawania chorób na podstawie badania podmiotowego (wywiadu lekarskiego), przedmiotowego oraz badań dodatkowych.

W OSTEODEX możesz wykonać szereg badań:

 • Biopsje cienkoigłowe
 • Badanie densytometryczne
 • Cytologia
 • Echo Serca
 • EKG
 • Holter EKG
 • Holter RR (ciśnieniowy)
 • Kolposkopia
 • KTG
 • OCT
 • Pachymetria
 • Pole widzenia
 • Rektoskopia
 • USG
 • USG DOPPLER

Nasze Centrum Medyczne OSTEODEX w szczególny sposób wykorzystuje tę naukę (z gr. diagnostikós = „umiejący rozpoznawać”), gdyż jako pierwsi na rynku sądeckim rozpoczęliśmy przeprowadzać badania DENSYTOMETRYCZNE w kierunku OSTEOPOROZY. Osteoporoza jest uogólnioną chorobą metaboliczną kości, charakteryzującą się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania. Osteoporoza występuje najczęściej u kobiet po menopauzie (osteoporoza pomenopauzalna). Stanem zmniejszonej, w odniesieniu do norm dla płci i wieku, ale jeszcze nie osiągającej wartości patologicznych, gęstości kości jest OSTEOPENIA.

OSTEOPOROZA w początkowej fazie przebiega bezobjawowo. Do najczęstszych objawów klinicznie jawnej osteoporozy należą:

 • bóle kości długich pod wpływem obciążenia
 • obniżenie wzrostu (złamania kompresyjne kręgów) i ból kręgosłupa oraz powstanie nadmiernej kifozy piersiowej czyli garbu starczego
 • złamania kości przy niewielkich urazach

Badanie densytometryczne wykonujemy metoda DEXA, jest jedną z najczęściej stosowanych metod pomiaru i obrazowania gęstości kości, a przy tym jest bezbolesne, trwa od jednej do kilkunastu minut i nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. W celu otrzymania obrazu kości pacjenta wykorzystywana jest technika podwójnej wiązki promieniowania rentgenowskiego. Badanie charakteryzuje stosunkowo duża dokładność, jest ono również bezpieczne, a dawka promieniowania – niska (20-krotnie niższa niż przy badaniu rentgenowskim klatki piersiowej). W trakcie badania mierzona jest gęstość szyjki kości udowej, kręgosłupa. Opis badania DENSYTOMETRYCZNEGO wykonywany jest przez uznanego lekarza Irenę Wieczorek, która od lat zajmuje się leczeniem Osteoporozy.

Aby została przeprowadzona pełna diagnostyka w kierunku OSTEOPOROZY zlecane jest wykonanie niżej wymienionych badań przed konsultacją medyczną.

 • Witamina D3 metabolit 25(OH)
 • OB.
 • Morfologia
 • Glukoza
 • Poziom wapnia
 • Poziom fosforu
 • Fosfataza alkaliczna
 • Kreatynina
 • Alat
 • Aspat
 • TSH
 • Mocz badanie ogólne