Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez OSTEODEX na zdrowie ludzi i na środowisko.

Wpływ działalności na środowisko.