Czas szczepień w OSTEODEX rozpoczęty, pod hasłem „SEZON GRYPOWY PRZETRWAJ ZDROWY”

Szczepionki przeciw grypie stosuje się w celu zapobiegania grypie, szczególnie u osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych. Do takich osób zaliczamy przewlekle chorych, osoby po 50 roku życia oraz osoby, u których występuje zwiększone ryzyko zachorowania ze względu na wykonywany zawód. Szczepienie jest także zalecane u dzieci po 6 miesiącu życia w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zachorowania na grypę.

Szczepienia wykonuje się zgodnie z oficjalnymi zaleceniami, zwykle w okresie jesiennym przed okresem wzmożonych zachorowań na grypę, jednak wskazane jest również szczepienie podczas sezonu zachorowań. Do szczepienia kwalifikuje lekarz.

Po podaniu szczepionki układ immunologiczny organizmu wytwarza własną obronę przeciwko chorobie (przeciwciała). Swoista odporność rozwija się w ciągu 2–3 tygodni po podaniu szczepionki i utrzymuje się przez 6 do 12 miesięcy. Szczepionki przeciwko grypie sezonowej zarejestrowane w Europie zawierają nieaktywny (zabity) wirus lub tylko jego białka zewnętrzne. Nie mogą więc wywołać grypy, bo taki wirus nie jest zdolny do zakażenia. Szczepionki przeciw grypie są skuteczne w zapobieganiu zachorowaniom u ok. 90% zdrowych dorosłych, w niektórych populacjach skuteczność może być mniejsza, znaczny jest jednak stopień zapobiegania powikłaniom związanym z chorobą.