Chirurgia jednego dnia jest sposobem leczenia zabiegowego zapewniającego wykonanie u pacjenta określonego zabiegu chirurgicznego z intencją wypisania pacjenta w czasie do 24 h. Pacjenci są przyjmowani i wypisywani w tym samym dniu. Przed wykonaniem zabiegu pacjent jest konsultowany przez specjalistów, wykonywany jest szereg badań diagnostycznych i laboratoryjnych. W tym trybie wykonujemy mniejsze i większe zabiegi. Operacje w ramach chirurgii jednego dnia, są wykonywane w znieczuleniu miejscowym.
Główne korzyści wynikające z wykonywania zabiegów chirurgicznych w ramach chirurgii jednego dnia polegają, na ograniczeniu czasu oczekiwania na zabieg, zmniejszeniu ryzyka zakażeń, stresu oraz skrócenia pobytu w placówce. Dzięki stałej opiece medycznej sprawowanej przez lekarzy specjalistów, gwarantujemy Pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa, wysoką jakość i komfort prowadzonego leczenia. Nieocenione jest również ciepłe i serdeczne podejście zespołu pielęgniarskiego naszej.