Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

  • artroskopia
  • haluksy
  • wrastające paznokcie
  • usunięcia grotów i zespoleń
  • operacje cieśni kanału nadgarstka
  • zabiegi kriochirurgiczne
Przed każdym zabiegiem operacyjnym zalecane jest wykonanie niżej wymienionych badań analitycznych:
  • HCV
  • INR
  • morfologia
  • HBS lub udokumentowane Szczepienie WZW B